Cystadleuaeth fideo: Gwneud Gwyddoniaeth yn syml!

Mae Science Made Simple yn hapus i gyflwyno ein cystadleuaeth  cynta erioed i wneud gwyddoniaeth yn syml!

I ddathlu ei’n penblwydd yn 15 oed blwyddyn yma, mi rydym yn gwahoddi chi i greu fideo i rannu eich brwdfrydedd am wyddoniaeth!

Y gystadleuaeth

I greu fideo yn esponio rhywbeth yn yr maes STEM (Science, technology, engineering and maths / gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg) o dan 60 eiliad. Dyddiad cau yw 5 y.p. ar Fehefin 14fed.

Pwy caiff ymgeisio?

Gall unrhyw berson sydd yn 6 oed neu’n hyn drio. Mi rydym yn croesawy ceisiadau gan grwpiau ysgolion, rhienni, athrawon, myfyrwyr, gwyddonwyr, a CHI!

Yr unig beth sydd angen yw diddordeb mewn STEM, brwydfryder i rannu gyda pobl erill, a ffon symudol i allu recordio eich hunai’n.

Mae yna tri categori:

Categori Iau: (oed 6-11)

Categori Uwchradd: (oed 11-18)

Categori Agored: (oed 18+)

Rheolau

Mae rhaid i’r fideo fod:

  • Yn ateb cwestiwn ar unrhyw bwnc sydd yn ymwneud a STEM (Gywddoniaeth, technoleg, peirianneg neu mathemateg)
  • Dim mwy na 60 eiliad o hir
  • Eich gwaith unigryw chi
  • Yn ddiddorol dim yn ddiflas!

Pam ddim gofyn wrth ffrindiau a teulu, pa cwestiwn gwyddoniaeth fyse nhw yn ei hoffi wybod yr ateb? Dyma chydig o engrheifftiau:

Beth mae celloedd gwaed coch yn ei wneud? Beth mae sêr wedi ei wneud o? Beth yw mellten? Beth yw sŵn? Pam fod deilen yn wyrdd? Sut mae pysgod yn anadlu? Pam fod tan gwyllt yn wahanol lliwiau?

Sut i ymgeisio?

  1. Uwchlwytho eich fideo ar YouTube
  2. Llenwch y ffurflen gais ar y we, yn gwneud yn siwr bod URL yr fideo yn glir arno.

 

Beirniadu  

Mi fydd yr fideos i gyd yn cael ei feirniadu gan y tim Science Made Simple. Mi fydd unrhyw fideo drost 60 eiliad o hyd, neu yn cynnwys unrhyw wybodaeth wedi’i gopïo yn cael ei wahardd. Mae hyn yn cynnwys cerddoriaeth, llyniau neu fideos sydd ddim wedi cael ei greu ganddo chi.

Mi allwch esponio cwestiwn wyddonol lawr y camera, mi allwch siared drost fideo neu lun, mi allwch wenud ryw fath o animeiddio neu defnyddio propiau i’ch helpu esponio. Mae o i fyny i chi! Does ddim angen offer ffansi – mi allwch wneud fideo arbennig yn defnyddio eich camera ffon (ond cofiwch i ddal eich ffon ar ffordd tirwedd (landscape)!).

Bydd y fideos ar y rhestr fer yn ôl y meini prawf hyn:

1. Cynnwys

A yw’r gwyddoniaeth yn gywir? A yw’r fideo yn esponio y cwestiwn wyddonol

2. Ansawdd y fideo

Gwaith camera da? (Byddwch yn ofalys am betha fel bod rhy bell oddi wrth y camera, neu cael ffenest tu ôl ir person yn y fideo), yw’r sŵn yn glir? Sgiliau cyflwyno yr person sydd yn cyflwyno yr gwybodaeth. Ansawdd unrhyw lun neu animeiddio sydd yn yr fideo.

3. Factor-hwyl!

A wyf eisiau gwylio’r fideo eto neu ei rannu? A wyf yn dealt y cwestiwn wyddonol yn well, neu yn teimlo wedi ei ysbrydoli i ddysgu mwy am y pwnc? A wnaiff y fideo neud i mi chwerthin neu yn emosiynol o gwbl?

Gwobr

Gwobr 1af yn y categori Iau a Uwchradd:

£50 i phob tim buddugol, a siec £200 ir adran wyddoniaeth yn ei ysgol (neu ar gyfer darpariaeth gwyddoniaeth i addysgwyr gartrefol)

Gwobr 1af yn y category Agored

£250 ir tim fyddugol

Gwobr y beirniad

Mi fydd yr tim beirniadu yn rhoid gwobrau i unrhyw fideos mae nhw yn ei deimlo sydd yn haeddu canmol. Mi fydd pob tim sydd yn cael ei rhoid ar y restr fer yn cael tystysgrif.

Digwyddiad parti penblwydd 15 oed!

Byddwn yn chwarae pob fideo sydd ar y restr fer yn ein parti penblwydd yn 15 oed yn yr Senedd yn Gaerdydd ar y 5ed o Orffennaf, ag yn dyfarnu yr ennillwyr.

Byddwn yn cynnig hyd at £150 i dalu am costau trefnidiaeth ir timau sydd ar y restr fer.  Ond does ddim rhaid i chi fynychu y parti i ennill wobr.

Mi fydd mwy o wybodaeth am ein parti penblwydd yn 15 oed yn dilyn.

Os oes ganddoch unrhyw gwestiwn ynglyn a’r cytadlaeath, gyrrwch negas i ni ar info@sciencemadesimple.co.uk