Sioeau gwyddoniaeth ysbrydoledig i ysgolion cynradd

Ydych chi eisiau…

Ysgogi eich disgyblion i ddilyn pynciau neu gyrfa mewn gwyddoniaeth neu peirianneg?

Rhoid cyfle i disgyblion cael profiad gwyddoniaeth gwych heb orfod gadael eich ysgol?

Dangos modelau rôl positif yn y maes wyddoniaeth?

Ella eich bod chi eisiau sioe diwedd flwyddyn yn eich neuadd i helpu ysbrydoli eich disgybion mewn pwnc wyddoniaeth…

Mi allwn ni helpu!

Mae ei’n sioeau ni yn fyw, cyffroes, rhyngweithiol, ag yn cael ei perfformio gan cyflwynwyr wyddonol angerddol sydd yn modelau rôl gwyddoniaeth positif.

Adeiladu pont, dysgu sut mae awyren yn hedfan, a sut mae seryddwyr yn edrych trwy cymylau llwch yn y gofod?!

Dyma rhai o’r pethau cyffrous mae’r sioe “Pwy sydd eisiau fod yn Uwcharwr?” yn ei ymchwylio. Mae’r sioe yn bwriadu dangos i disgyblion CA2 yr amrywiaeth eang o yrfaoedd sydd ar gael mewn gwyddoniaeth a peirianneg, ac i ddangos iddynt bod gwyddonwyr a peririanwyr yn bobl fel ni! Mae’r sioe yn cynnwys pynciau fel disgyrchiant, grymoedd, egni, gola, gofod, yr amgylchedd a deunyddiau.

Rydym yn cyflwyno y sioe yn neuadd yr ysgol gan leihau y gost a gwaith bapur o orfod mynd a’r disgyblion allan o’r ysgol.

 

Pan fyddom yna, mi allwn fod yn hyblyg ofnadwy, a mae ei’n cyflwynwyr wedi’u hyfforddi i fod yn hyblyg gyda’r gynulleidfa.

Mi allwn gyflwyno i unrhyw faint o ddisgyblion a allwch eich neuadd ddal a rydym yn darparu’r holl  offer. Mae ein staff yn cael eu gwiro gan DBS.

Sut y gallaf brynnu?

Y gost am un diwrnod yw £550 + TAW yn ogystal a teithio a llety.

Cysylltwch a ni am ddyfynbris.

 

 

Beth mae athrawon yn ei feddwl:


Ffoniwch ni heddiw ar 02920 876884 i drafod eich opsiynau neu llenwch ffurflen ar ein tudalen gysylwllt uchod.