science made simple blog:
Activity

Simple science to try at home

science made simple‘s Ruth Perkins has teamed up with Education Begins at Home to bring you these quick and easy science demonstrations you can try at home. Ever wanted super powers? Well, now you can!   1. The power of

Posted in Activity, Physics

“I’m Not a Scientist!” – Kitchen Activity 1: Edible Play Dough

By Farhin Begum Hello Friends! I am back with a whole new blog series and we will be looking at kitchen science! We will use different ingredients that you may have lying around in the kitchen and transform them into

Tagged with: , , , , , , , , , , , , , ,
Posted in Activity, Exploring Science, Maths, Primary

Blogiau Cymraeg

Yma yn Science Made Simple, rydym wedi ysgrifennu cyfres o flogiau Cymraeg. Felly penderfynon ni grwpio nhw gyda’i gilydd fel nad oes angen i chi edrych yn bell ar gyfer gwyddoniaeth trwy’r Gymraeg.   Rydyn ni’n Science Made Simple, menter gymdeithasol sy’n

Tagged with: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Posted in Activity, Biology, Chemistry, Curriculum, Exploring Science, Physics, Primary, Technology

Codio creadigol

Yn science made simple, rydym wastad yn edrych am flogwyr o du allan i’r cwmni i ymddangos ar ein gwefan. Ysgrifennwyd y blog yma gan Meirin Evans, sy’n cyflawni profiad gwaith yn Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth Prifysgol Caerdydd yn ystod

Tagged with: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Posted in Activity, Curriculum, Engineering, Exploring Science, Primary, Technology

Get creative with coding

At science made simple, we are always eager to have guest bloggers featured on our website. This blog is written by Meirin Evans, who is gaining work experience at Cardiff University’s School of Physics & Astronomy during his summer break

Tagged with: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Posted in Activity, Curriculum, Engineering, Exploring Science, Primary, Technology

Beth yw Taranau?

Cyfieithwyd gan Meirin Evans. English version. Taranau yw’r sŵn sy’n gysylltiedig â mellt yn ystod storm taranau. Swnio’n ddigon syml, ond pam ydy mellt yn gwneud sŵn?   Mae unrhyw sŵn rydych chi’n clywed wedi’i wneud o ddirgryniadau. Mae’r dirgryniadau’n teithio

Tagged with: , , , , , , , , , , ,
Posted in Activity, Curriculum, Exploring Science, Physics, Primary

Beth yw Mellt?

Ysgrifennwyd gan Wendy Sadler. Cyfieithwyd gan Meirin Evans. English version. Mae blog heddiw’n gofyn pam ydy mellt yn digwydd a gallech chi drio weithgaredd sy’n gysylltiedig â mellt adref. I ddechrau, cymerwch eich dwylo a rhowch nhw at ei gilydd. Nawr,

Tagged with: , , , , , , , , , , , , , ,
Posted in Activity, Curriculum, Exploring Science, Physics, Primary

Anifeiliaid: Cigysyddion, Llysysyddion neu Hollysyddion?

Ysgrifennwyd gan Abigail Read. Cyfieithwyd gan Meirin Evans. English version. Mae pob anifail, os ydynt yn byw yn y gwyllt, mewn caethiwed neu mewn cartrefi, angen un peth… Maen nhw i gyd angen bwyta! Byddem yn edrych ar fathau gwahanol o

Tagged with: , , , , , , , , , ,
Posted in Activity, Biology, Curriculum, Primary

How to safely view the Mercury Transit

By Natasha Mendes On Monday 9th May 2016 between 12:00 Noon and 7:30pm the transit of Mercury across our Sun will be visible in the UK. Our new science made simple branch in Milton Keynes will be hosting a free

Tagged with: , , , , , , , , , , , , ,
Posted in Activity, Exploring Science, Physics, Space

“I’m Not a Scientist!” – Rainbow Activity 3: Ice Cube Drawing

By Farhin Begum Hello folks! I hope everyone has had an amazing time with  second series on “I’m not a Scientist” blog – rainbow edition! I have one more exciting activity for you and it’s easy to do with things you

Tagged with: , , , , , , , , ,
Posted in Activity, Chemistry, Exploring Science, Primary